Términos y condiciones

1.Všeobecné informace

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V tomto případě je dodavatelem Alena Krupa ( Elianka.cz), IČ: 09249613, DIČ: 7759264788. Adresa: Na Vyhlídce 2, Letovice 67961. Tel: 604474588

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.elianka.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

Data – zobrazené informace a obrázky nesmí třetí osoba bez souhlasu provozovatele eshopu Elianka.cz použít.

2. Platební podmínky a způsoby plateb:

 1. Na internetovém obchodě ELIANKA.CZ je možný způsob úhrady:
  1. Na dobírku – zboží zasláno ihned (v pracovních dnech a pokud je skladem) vybraným dopravcem 
  2. Platbou převodem v Kč nebo EUR (zboží zasláno po úhradě na náš účet u KB).
  3. Platbou platební kartou v Kč nebo EUR
  4. Službou PayPal – (pouze na vyžádání) (při této formě platby je účtován transakční poplatek 3.5% společností PayPal). V případě zájmu o platbu přes PayPal proveďte objednávku s platbou bankovním převodem a do poznámky uveďte PLATBA PAYPAL. Následně Vám zašleme na Váš email podklady k platbě přes PayPal. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. U osobních odběrů je cena sdělena při úhradě na pokladně.
 2. Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny prodávajícímu. Prodávající je oprávněn uplatňovat vlastnické právo se všemi právními aspekty (zpronevěra, neoprávněné obohacení) a důsledky, pokud nebude kupujícím zboží uhrazeno k datu splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

3.Odstoupení od smlouvy

PRÁVO SE NEVZTAHUJE na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace (nákup přes internet s dodáním přepravní službou na adresu udanou zákazníkem) – V souladu s § 1829 zákona č.89/2012 občanského zákoníku a dle směrnice 97/7/ES má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 1. Současně se zbožím zašlete dopis nebo na email na info(@)elianka.cz. Pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu.
 2. Zboží nechte doručit na adresu obchodu (prodávajícího) ELIANKA, P.F. KRCHÑAKA 237/17,679 61 LETOVICE. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete zabalené nejlépe v původním obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s přiloženým dokladem o koupi.
 3. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.(zásilky na dobírku jsou odmítány)
 4. V případě, že vrácené zboží bude poškozeno nebo bude jinak snížená jeho hodnota bude o toto snížena vrácená částka.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.
 1. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění nebo je v této lhůtě oznámeno písemně. v případě oznámení zaslaném elektronicky je nutné zaslat toto v řádné pracovní době.

4. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Storno proveďte buď telefonicky na čísle +420 604 474 588 nebo e-mailem na adresu info(@)elianka.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO.

Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil bankovním převodem a objednávku řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena bezhotovostním převodem na jeho účet do 14 dnů od připsání na náš účet.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zboží se již nevyrábí
 2. Zboží již výrobce nedodává
 3. U zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele
 4. U objednávek, které nelze opakovaně ověřit.
 5. Objednávky zákazníka, který opakovaně nepřevzal předchozí zásilky.
 6. U objednávek s množstvím neodpovídající maloobchodnímu prodeji zejména u akčního zboží nebo exklusivních položek.
 • Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.. Více viz bod 3. Odstoupení od smlouvy.

 • Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.